Nyhet

Uppdatering vad gäller passerkort i Växjö / Update concerning swipe cards in Växjö

Felsökning pågår för fullt under dagen.

Samtliga personer som har passerkort ska komma in där de kommit in tidigare.

Samtliga kortläsare (med undantag av vissa specifika rum) fungerar nu utan kod, så du behöver endast behöver dra passerkortet i eller hålla upp det framför kortläsaren för att låsa upp.

Ingen har fått någon ny behörighet, d.v.s. obehöriga har inte fått tillgång till låsta lokaler.

Det handlar inte om någon form av dataintrång eller säkerhetsläcka. 

Vi uppdaterar när vi har ny information.

/Staffan Lindsgård, säkerhetsansvarig Växjö

-------------------------------------------------------------------------------------

We are working actively to solve the problem.

Everyone who has a swipe card should still be able to enter where they have been able to enter before.

All card readers (with the exception of some specific rooms) can now be used without code. Just swipe or hold up your card in front of the card reader in order to unlock the door.

No one has been granted new access rights, that is to say unauthorized people will not be able to access locked facilities/rooms.

There has been no hacking or security breach.

We will update continuously when we have new information.

/Staffan Lindsgård, security manager, Växjö