Nyhet

Beslut om översättning av begreppet rektor / Decision concerning translation of the Swedish term "rektor"

Linnéuniversitetet har fram till idag använt den engelska översättningen rector för svenska rektor. Den allmänt vedertagna samt av Universitetskanslerämbetet rekommenderade översättningen är vice-chancellor. Linnéuniversitetet kommer fortsättningsvis använda översättningen vice-chancellor. Som en konsekvens av detta översätts prorektor numer med pro-vice-chancellor och vicerektor med deputy vice-chancellor.

Se bifogad fil för det fullständiga rektorsbeslutet.

----------------------------------------------------------------------------------------

Up until today, Linnaeus University has used the English term rector as translation for the Swedish term rektor. The most commnly used translation, which is also recommended by the Swedish Higher Education Authority, is vice-chancellor. As from now, Linnaeus University will use the translation vice-chancellor. As a consequence, the Swedish term prorektor will be translated pro-vice-chancellor and the Swedish term vicerektor will be translated deputy vice-chancellor.

Kommentera (0)

Filer