News

Möjlighet till studiebesök på Universitetskajen / Possibility to get a guided tour at Universitetskajen

For english see below

Studiebesök

För att tillmötesgå önskemål om att få göra studiebesök på byggarbetsplatsen (Universitetskajen) har vi kommit överens med Skanska om följande:

  • Andra onsdagen i varje månad kl. 14 med start 11 oktober finns det möjlighet till studiebesök.
  • Start sker på Besökscentrum på Barlastplan 4 för säkerhetsintroduktion och lån av fullständig skyddsutrustning.
  • Antalet är begränsat till ca 25 personer varje gång.
  • Anmälan med namn samt önskemål om vad man främst önskar se skall ske till Anna-Stina Örnerstig, anna-stina.ornerstig_AT_lnu.se, i god tid före önskad tid för studiebesök (senast 2 veckor före besök).
  • Skanska tar, utifrån önskemålen, beslut om vart rundturen kommer att gå. Säkerheten först! Det är alltså inte garanterat att man får se just de lokaler man önskar få se och samordning måste ju även ske om det i gruppen finns olika önskemål.

Dessa besök ersätter alltså övriga studiebesök på arbetsplatsen som Linnéuniversitetet tidigare har kunnat boka in via Skanska.

------------------------------------------------------------------------------------------

Possibility to get a guided tour at Universitetskajen.

Guided tours

In order to meet requests for guided tours at the construction site, we have come to the following agreement with Skanska:

  • On the second Wednesday each month at 2 pm, starting October 11, it will be possible to get guided tours.
  • The guided tours start at the Visitors Centre on Barlastgatan 4 where a safety introduction is held and all visitors get to borrow full safety equipment.
  • The number of visitors is limited to 25 people on each tour.
  • Registration with name and a request concerning what you are most interested in seeing should be sent to Anna-Stina Örnestig, anna-stina.ornegren_AT_lnu.se, well in advance of the guided tour (two weeks before the tour at the latest).
  • Based on the requests for each occasion, Skanska will decide where the tour will take place. Safety first! Therefore, it cannot be guaranteed that you will get to see exactly the facilities of your choice. There will also have to be coordination of any differing requests within the group.

These guided tours will replace other study visits to the construction site that Linnaeus University has previously offered in collaboration with Skanska.

Comment (0)