Nyhet

Extern granskning av Linnéuniversitetets forskning

Peter Aronsson

For English click here.

Som en del i arbetet med att utvärdera hur Linnéuniversitetet arbetat med forskningsutveckling har externt expertgrupp granskat och utvärderat universitetets forskningsprocess.

Här kan du se en kort film där Peter Aronsson berättar mer om arbetet.

– Vi ville få en bild utifrån av både nationella och internationella experter av vad Linnéuniversitetet gjort bra och vad som kan förbättras i framtiden, förklarar vikarierande rektor Peter Aronsson.

Experterna har både granskat den övergripande centrala nivån och hur det ser ut på respektive fakultet. Resultatet presenteras i en rapport där experterna kommenterar och diskuterar det de har sett i de olika delarna och lämnar förslag till förbättringar.

– Det är en engagerad grupp forskare som har engagerat sig i vår utveckling och som har sett bra saker och som kommer med goda iakttagelser. En stor del av universitetet var också engagerade i dialog och diskussion med de externa experterna.

– Deras rekommendation är egentligen att vi ska hålla fast i den strategiska idén att bygga starka kunskapsmiljöer, där forskning, utbildning och samverkan blir tydliga och dynamiska i förhållande till varandra, säger Peter Aronsson. Sedan har de olika idéer om hur man åstadkommer det. Det behöver verksamheten själva värdera.

Rapporten med de externa experternas förslag och iakttagelser ska nu gå tillbaka till dem på universitetet som varit inblandade i arbetet. De ska nu läsa och ta ställning till vad experterna kommit fram till.

– Syftet är att utveckla en starkare forskning i hela sin bredd, att alla på universitetet från studenter över verksamhetsstöd till forskarna, ska uppleva att man kan utveckla en starkare forskning där man befinner sig.

– I höst kommer vi nog att se vad som behöver utvecklas på gemensam nivå, till exempel om ledningen behöver göra några förändringar i hur man stimulerar forskning och vad behöver fakulteterna och institutionerna göra. Det som behöver göras ska göras på rätt ställe, avslutar Peter Aronsson. 

Kommentera (2)

  1. Kan ni inte publicera den? Det hade varit intressant att läsa.

  2. Självklart ska rapporten finnas med här också. Det gör den nu.

Filer