Nyhet

Inkommen remiss Brett deltagande i högskoleutbildningen

Linnéuniversitetet har ombetts att lämna in yttrande på remiss Brett deltagande i högskolan.

Peter Knutsson och Karin Fingal samordnar arbetet med att ta fram ett yttrande från Linnéuniversitetet. Yttrandet kommer att baseras på synpunkter från fakulteterna, studentkår, universitetsledning och dekaner. Yttrande ska lämnas in den 24 oktober.

Promemorian innehåller ett förslag till ändring i högskolelagen (1992:1443) som innebär att universitetet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. Att främja ett brett deltagande innebär såväl rekryteringsfrämjande åtgärder som åtgärder för att i övrigt främja ett brett deltagande bland de som antagits.

Kommentera (1)

  1. En promemoria som kritiserats på olika sätt både från höger (tidigare debatt-artikel i DN av Jan Björklund) och vänster (  http://www.aftonbladet.se/debatt/a/02by0/vinstjakt-i-skolan-gor-vara-elever-samre  )

Filer

  • Remiss.pdf (124,7 KB)
  • Promemoria.pdf (344,0 KB)