Nyhet

Dokumentation från konferensen Teachers Matter 2017

I ett försommarvarmt Kalmar med strålande solsken hölls den 17-18 maj den internationella forskningskonferensen Teachers Matter – But Where, When and Why? på Sjöfartshögskolan.

Konferensen anordnades av FSV:s forskningsmiljöer SITE och KOLA och samlade världsledande forskare inom pedagogik och didaktik. Den var med andra ord ett ypperligt tillfälle för lärarutbildare att lyssna till och diskutera brännande aktuella frågor inom komparativ didaktik och lärarutbildning samt en unik möjlighet att höra Kathryn Anderson-Levitt, Gabriele Kaiser, Geert Kelchtermans, Susan Robertson, Barbara Schulte och Gita Steiner-Khamsi. Möjligheten finns fortfarande eftersom keynotes och efterföljande dialoger spelades in.

På SITE:s hemsida (https://lnu.se/forskning/sok-forskning/laroplansteori-och-didaktik-site/) hittar du länkar till samtliga keynotes och deras powerpointpresentationer. 

Kommentera (0)