Nyhet

Lokalt avtal för doktorander och amanuenser klart./Local collective agreement concerning doctoral students and teaching assistants signed

Den sk doktorandtrappan för 2017 är nu klart  Avtalet finns här och innehåller följande:

Doktorander:

Begynnelselön                 25 800 kr
Efter 50% av studierna    27 900 kr
Efter 80% av studierna    29 600 kr

Amanuenser:

Anställningsår 1               21 000 kr
Anställningsår 2               21 500 kr
Anställningsår 3               22 000 kr

***************************************

Translation of the agreement in the attached file.

Doctoral students:

Commencing salary            SEK 25,800
After 50% of studies          SEK 27,900
After 80% of studies          SEK 29,600

Teaching assistants 

Year of employment 1        SEK 21,000
Year of employment 2        SEK 21,500
Year of employment 3        SEK 22,000

 

Kommentera (0)

Filer