Nyhet

Problem vid utbetalning av lön / Problems in connection to salary payments

For english see below

Problem vid utbetalning av lön

I samband med dagens löneutbetalning har ett begränsat antal medarbetare inte fått sin lön utbetald. Ett intensivt arbete tillsammans med Danske Bank pågår just nu för att identifiera orsakerna och åtgärda problemet. Danske Bank har gått ut med information på sin hemsida om att de har driftstörningar. 

Vid frågor kontakta din HR-partner. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Problems in connection to salary payments

In connection to today’s salary payment, a small number of members of staff has not received their salary payments. We are working closely with Danske Bank to identify the causes and solve the problem.

If you have any questions, please contact your HR partner.

Kommentera (0)