Nyhet

Städtips innan flytt i Kalmar

Innan flyttlasset går till nya lokalerna i Universitetskajen i Kalmar har vi tagit fram några tips som avser hur vi kan hantera avfall och böcker från arbetsrummen. 

Information från vaktmästarna på Lnu
Linnéuniversitetet har tagit fram regler för Central avfallshantering.
Där betonas att var och en som verkar vid Linnéuniversitetets lokaler är ansvarig för att lämna sitt avfall i rätt behållare.
Kontakta din husvaktmästare för att få information gällande olika sorteringsfraktioner, vid frågor kring avfallshantering eller vid beställning av kärl, säckar och flyttkartonger.
 

Har du böcker som inte ska följa med?
Universitetsbiblioteket tar emot böcker enligt följande riktlinjer för mottagande av gåvor. Böckerna ska vara:

- Ämnesmässigt relevant för universitetets utbildning och forskning.

- En ny titel i vår samling eller används som kurslitteratur.

- Den senaste upplagan eller aktuell innehållsmässigt.

- I hyggligt skick.

 Böcker som lämnas till UB blir en del av UB:s samling och kommer att hanteras på samma sätt som allt annat biblioteksmaterial, vilket innebär att:

- UB bedömer på vilken ort boken ska placeras.

- Boken kommer (som regel) bli utlåningsexemplar.

- Boken kan komma att gallras.

OBS! Eftersom UB kan få ta emot stora mängder material under kort tid kan det ta tid innan alla böcker har hunnit katalogiseras och finns tillgängliga på UB. PS. Kontrollera gärna först om vi har boken genom Libris (http://libris.kb.se/)

Kontaktperson: Jan Rehnman (jan.rehnman_AT_lnu.se)

Kommentera (0)