Nyhet

Välkommen till Linnéuniversitetets högtidsvecka

Nästa vecka håller Linnéuniversitetet högtidsvecka, då vi bland annat firar våra nya doktorer, hedersdoktorer och professorer. Veckan är späckad av olika aktiviteter. Nytt för i år är en gemensam avslutningsceremoni för magister- och masterstudenter.

Tisdag 16 maj Installationsföreläsningar av nya professorer, Kalmar
Fullständigt program finns här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2017/installationsforelasningar-2017-kalmar/

Onsdag 17 maj Installationsföreläsningar av nya professorer, Växjö
Fullständigt program finns här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2017/installationsforelasningar-2017-vaxjo/

Torsdag 18 maj Avslutningsceremoni för magister- och masterstudenter
Linnéuniversitetets första gemensamma avslutningsceremoni för de studenter som har avslutat eller avslutar sin magister- eller masterutbildning läsåret ht16/vt17. 
Tid och plats: kl. 14.00-16.00 i Konserthuset i Växjö.
Mer information finns här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/evenemang/avslutningsceremoni/

Fredag 19 maj Akademisk högtid
Nyblivna doktorer och hedersdoktorer promoveras, nya professorer installeras och akademiska priser delas ut.
Tid och plats: kl. 16.00-18.00 i Konserthuset i Växjö.
Mer information finns här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/evenemang/akademisk-hogtid-2017/

Kommentera (0)