Nyhet

Dags att beställa undervisningslokaler inför höstterminen 2017 / Time to book teaching rooms for autumn term 2017

Senast vecka 22 kan du lämna in dina scheman till oss på lokalbokningen via en beställningsblankett. Blanketten hittar du här 

https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/lokal--och-serviceavdelningen/lokalbestallningsblankett2.pdf

För att schemat ska kunna visas i TimeEdit ska kurstillfälle/kurskod och anmälningskod anges.

Det är viktigt att markera kurs- och programstart, vi ser gärna att ni lägger 1-2 timmar för dessa tillfällen för att så många som möjligt ska få lokal den första veckan. 

Vi tar tacksamt emot era beställningar redan nu om ni har dem klara.

Anett, Berit, Marianne och Maja/lokalbokningen

------------------------------------------------------------------------------------

You must hand in your timetables to us at the room booking office via an order form on June 4 at the latest. The form is found here:

https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/lokal--och-serviceavdelningen/order-form-for-facilities2.pdf

In order for the timetable to be shown in Time Edit you have to state course date/course code and application code.

It is important that you indicate course and programme start, we ask you to plan 1–2 hours for these events to make it possible for as many as possible to get a room during the first week of the term. If you already have your timetables finished we would be happy to receive them as soon as possible.

Anett, Berit, Marianne and Maja

/Room booking office

Kommentera (0)