Nyhet

Ändrade parkeringstider på campus i Växjö / Changed parking hours on Växjö campus

Parkeringsförbud nattetid (mellan kl 00-05) införs på parkeringsytorna 10, 11, 12, 13 och 14 (se karta).

Vid mätningar framgår att ca 150 bilar står långtidsparkerade (mer än ett dygn) på Linnéuniversitetets parkeringsytor och det här är ett sätt att frigöra platserna för de som dagligen tar sig hit med bil. Det gäller alltså parkeringsytorna mellan Gulan i norr och hus P i söder.

Möjlighet till eventuella andra åtgärder utreds.

Parkeringsförbudet börjar gälla när skyltar som reglerar detta finns på plats, preliminärt den 1 juni. Ytterligare information kommer ut när datum är fastställt.

--------------------------------------------------------------------------------------

A parking ban will be introduced for parking spaces 10, 11, 12, 13 and 14 at night (between 12 midnight and 5 am).

Surveys have shown that roughly 150 cars are parked for an extended time period (more than 24 hours) on Linnaeus University’s parking spaces and this is one way to make these parking spaces available to those who travel to the university by car on a daily basis. The parking spaces that are affected are the ones between building G “Gulan” in the north and building P in the south.

Other potential additional measures are being investigated.

The parking ban will be in effect once the signposts informing about this are in place, preliminary starting on June 1. Further information will be published when the date has been confirmed.  

 

Kommentera (9)

 1. Hur ska vi göra när vi har bilen här och åker på tjänsteresa där övernattning ingår? Får man något parkeringstillstånd då?


 2. Finns det karta eller liknande som exakt visar var de berörda parkeringsytorna är belägna? För den som inte är så "hemma" på Campus kan detta vara en liten hjälp ...

  Delar av dessa ytor är väl i dagsläget avstängda pga byggnation?

  Går denna information ut även till de boende på området, och på engelska?

 3. Information på engelska kommer under dagen.

 4. När det gäller tjänsteresor med övernattning kommer vi att tillhandahålla en lösning för detta, exakt hur man ska göra när det blir aktuellt återkommer vi till inom kort. Det finns också kvar parkeringar där nattparkering är tillåten.

  Parkering nr 11 och 14 är för tillfället helt respektive delvis avstängda på grund av byggnadsarbeten.


 5. Går det att via länk till karta eller liknande få exakt information om var de olika parkeringsytorna är lokaliserade?

  Var finns parkering nr 11 och 14 tex?

 6. Tack Anders! 

 7. Till sommaren (när det inte är så många bilar på parkeringarna) vore det toppen om Videum även förbättrade den vita färgen som ska markera parkeringsrutorna (på vissa ställen är den borta till 90-95%). (Ett bra "sommarjobbsuppdrag" för någon ungdom som behöver tjäna en liten slant.)

   

 8. Marcus Westin

  Kanske även lite förtydliganden på parkeringen vid N-huset? Folk parkerar lite hur som helst där, ofta utanför stolparna så att det blir svårt att komma fram. Lite asfalt och riktiga rutor kanske vore på sin plats istället för den gropiga grusplanen vi är vana vid idag?

Filer