Nyhet

På gång i Treklövern – kvalitetsutvärderingarnas pilotomgång går mot sitt slut

Anders Åberg, prefekt institutionen för film och litteratur samt ansvarig för berednings- och sekreterargruppen för Treklövern

Bedömargrupperna har gjort sina besök på Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet, vad händer nu inom kvalitetsutvärderingarna? Vi frågar Anders Åberg som är ansvarig för berednings- och sekreterargruppen för Treklövern sedan årsskiftet:

 

Vad händer nu inom kvalitetsutvärderingarna? 

–Inom kort kommer bedömargruppernas rapporter ut till respektive lärosäte och fakultet, därefter följer lärosätets egna kvalitetsarbete. Pilotomgången avslutas med att berednings- och sekreterargruppen gör en utvärdering av pilotomgången innan nästa utvärderingsomgång kan starta. 

 

Hur har det gått i pilotomgången?

–Det är ämnen inom tre kluster som har utvärderats i pilotomgången: Ämnen inom teknik och matematik, ämnen inom statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, samt ämnen inom historia, religion och arkeologi. Det sistnämnda klustret har Linnéuniversitetet haft ansvar för att genomföra utvärderingen. Rapporterna för respektive kluster blir klara i slutet av april-mitten av maj. När det gäller ”utvärderingen av utvärderingen” är den inte klar än men det finns en del erfarenheter att dra från pilotomgången, bland annat om hur stort underlag vi ska utvärdera. 

 

Sedan ska tre nya kluster utvärderas – vad händer där?

–I nästa utvärderingsomgång kommer ämnen inom informatik, arkiv-, biblioteks- och informationsvetenskap, ämnen inom journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt ekonomiämnena att utvärderas. Linnéuniversitetet kommer att vara ansvarig för utvärderingen av ekonomiämnena. Vi planerar att starta arbetet med nästa utvärderingsomgång i juni-oktober och självvärderingsarbetet förläggs till vårterminen 2018.

 

Om Treklöversamarbetet

Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har tillsammans tagit fram en modell för regelbunden granskning av utbildningar för att stärka utbildningskvaliteten. Den första omgången av utvärderingar startar under året och erfarenheterna från dem kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet från 2017 och framåt. Från första januari är det Anders Åberg, prefekt vid institutionen för film och litteratur vid Linnéuniversitetet som har den samordnande rollen för Treklöversamarbetet. 

Läs mer om kvalitetsutvärdering enligt Treklövern

 

 

Kommentera (0)