Nyhet

Hörandeprocess i rektorsrekrytering

De tre kandidater som valts ut i rekryteringsprocessen fick under onsdagen möta Linnéuniversitetets fyra hörandegrupper, som är organiserade utifrån roller som finns inom ledning, lärare, administration och studenter. Frågorna som ställdes till kandidaterna var förberedda i de olika grupperna utifrån kravprofilen som utformats för tjänsten. Kravprofilen innehåller både formella krav och önskvärda personliga förmågor.

Vid varje intervjutillfälle med respektive kandidat fick samtliga hörandegrupper växelvis ställa sina frågor. Efter hörandet med grupperna hade de fackliga organisationerna ett eget tillfälle för samtal med respektive kandidat.

Respektive hörandegrupp kommer sedan att lämna en samlad bedömning över kandidaterna till rekryteringsgruppen som därefter ger ett förslag till universitetsstyrelsen. Efter MBL-förhandling i slutet av maj är förhoppningen att universitetsstyrelsen den 8 juni ska besluta om vem de önskar som rektor de närmsta sex åren. Det är regeringen som slutgiltigt fattar beslut om vem som får tjänsten.

Följ gärna processen här på Medarbetare

De tre kandidaterna som deltog i hörandeprocessen är följande:
 

Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor i informatik och prorektor vid Luleå tekniska universitet. Hon började sin akademiska karriär när hon disputerade i ämnet Informatik 2002 vid Luleå tekniska universitet. 2011 blev hon prorektor och har sedan dess jobbat med regionala satsningar som etableringen av datacentrar, uppbyggnaden av gamification som verksamhets- och forskningsområde, samt initiativ för att skapa synergi mellan olika typer av testverksamhet med fokus på test i kallt klimat.

Peter Aronsson, professor i historia och prorektor vid Linnéuniversitetet. Efter tolv år vid Linköpings universitet som professor i Historiebruk och kulturarv övergick Peter till Linnéuniversitetet som professor på heltid januari 2013. 2013–2015 arbetade han också som vicerektor och dekan för Konst och humaniora och från den 1 januari 2016 med uppdrag som prorektor.
 

Mats Tinnsten, professor i maskinteknik och prorektor vid Mittuniversitetet. Han disputerade 1999 på Luleå tekniska universitet på en avhandling med rubriken Numerical and experimental study of acoustic and structural optimization. Han bor i Östersund och har jobbat på Mittuniversitetet sedan 1990 där han blev docent 2004 och är sedan 2008 professor och prorektor sedan 2012. Han är verksam inom forskningscentrat Sports Tech Research Centre.

Kommentera (0)