Nyhet

Vill du delta på Bok & Bibliotek i Göteborg 28/9-1/10?

Linnéuniversitetet deltar även i år på Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. Årets mässa har huvudtemat Bildning.

Bokmässan pratar om Bildning som ett redskap för att förstå och navigera i en komplex och konfliktfylld värld – och kanske förändra den? De tror på bildningens och kunskapens möjligheter att verka för öppenhet och tolerans, och att de välkomnar initiativ och aktörer som vill arbeta i denna riktning.

Fokus på forskning

Har du något i din egen forskning som du vill presentera till exempel i form av ett seminarium, en föreläsning eller kanske en diskussion/debatt? Hör i så fall av dig till Annika Sand på kommunikationsavdelningen, annika.sand_AT_lnu.se.

Förutom att vi deltar med eget monterprogram är ambitionen att också ta oss in i andra sammanhang under mässan, särskilt på det s.k. Forskartorget som arrangeras av bland annat Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen.

Fokus för universitetets deltagande är på att kommunicera pågående forskning, men i vårt eget monterprogram kan vi även göra andra saker, som exempelvis att presentera nyutkomna böcker, arrangera diskussioner/samtal i aktuella ämnen eller presentera (för mässbesökarna) relevanta utbildningar.

Önskvärt är att det finns någon anknytning till aktuell forskning – för att komma med på Forskartorget är någon sorts ”forskningsresultat” nödvändiga att ha med – och ”tonläget” måste i alla sammanhang vara populärvetenskapligt.

När behöver vi dina förslag?

Ditt förslag måste vara hos oss på Kom senast den:

  • Forskartorget (normaltid 15 men möjligt med 30 min)* 19 april
  • Hälsa & Livsstil (det största av ett antal specialteman; 20 min)* 29 maj
  • Linnéuniversitetets eget monterprogram (normaltid 20 min) 19 juni

Förutom dessa finns en rad specialscener*, till exempel det Internationella torget, dit det också är möjligt att lämna förslag.

Vad kommunikationsavdelningen behöver vi veta?

Vem/vilka ska framträda? Under vilken rubrik ska detta ske? Vad handlar det om (kort infotext, ca. 250 tecken)? Vilken dag och tid önskas (eller ännu viktigare: vilka dagar/tider är inte möjliga)? På vilket språk (svenska eller engelska) kommer du/ni att tala?

* OBS! Vilka förslag som antas till Forskartorget avgörs av Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen m.fl. arrangörer. I övriga fall (specialteman som Hälsa & Livsstil) görs urvalet av Svenska Mässan. Det är endast vårt eget monterprogram som vi kan styra över helt och hållet själva.

Kommentera (0)