Nyhet

Tyst minut / A minute’s silence

Regeringen har beslutat att utlysa en nationell tyst minut för att hedra offren för det tragiska dådet i Stockholm i fredags eftermiddag. Den tysta minuten hålls kl 12.00 idag, måndagen den 10 april, i samband med en nationell ceremoni.

Även Linnéuniversitetet deltar i denna tysta minut, på sätt som man finner lämpligt på respektive institution eller avdelning. Exempel på möjliga samlingsplatser vid den tysta minuten är att samlas vid flaggorna på Universitetsplatsen i Växjö eller utanför Universitetsbiblioteket, Nygatan 18B i Kalmar.

Från kl. 8.00 idag flaggar Linnéuniversitetet på halv stång. Efter den nationella tysta minuten, kl. 12.00–12.01, hissas flaggan i topp. 

Våra tankar går till offren för dådet och deras anhöriga. 

Peter Aronsson,
vikarierande rektor 

---------------------------------------------------------------------------

The Government is declaring a national minute’s silence to honor the victims of the horrific attack in Stockholm on Friday afternoon. The minute’s silence will be held at 12 noon today, Monday April 10, in connection with a national memorial ceremony.

Linnaeus University will also hold a minute’s silence, as each department considers appropriate. Examples of possible assembly sites for the minute’s silence, for those who wish to have a common place, are either the flags by the main building in Växjö or outside the University Library at Nygatan 18B in Kalmar.

As from 8 am today, Linnaeus University will fly the flags at half-mast. After the national minute’s silence, which will take place between 12 noon and 12.01, the flags will be hoisted again.

Our thoughts go to the victims of the attack and their families and loved ones.

Peter Aronsson,
Acting Rector

 

Kommentera (0)