Nyhet

Nya ledamöter i kommittén för samhällelig drivkraft

2014 inrättade rektor kommittén för samhällelig drivkraft – en kommitté som har sitt huvudsakliga uppdrag i att synliggöra och utveckla den samhälleliga drivkraften vid Linnéuniversitetet.

Varje fakultet och NLU har dels varsin ordinarie ledamot, dels varsin ersättare. Ordförande i kommittén är vicerektor för samhällelig drivkraft.

Nu har beslut om kommitténs sammansättning för kommande mandatperiod, 1 januari 2017 till 31 december 2019, tagits. Bland de ordinarie ledamöterna finns en ny ledamot för kommande mandatperiod – Marcelo Milrad (FTK) ersätter Ann-Charlotte Larsson.

Nya ersättare är Carina Lejonkamp (FEH), Anna Sofia Rossholm (FKH), Mats Glemne (FSV) och Björn Johannesson (FTK).

Nedan är fakulteternas och NLU:s representanter i sin helhet.

FEH: Hans Lundberg och ersättare Carina Lejonkamp
FHL: Maude Johansson och ersättare Lennart Magnusson
FKH: Anna Lund och ersättare Anna Sofia Rossholm
FSV: Verner Denvall och ersättare Mats Glemne
FTK: Marcelo Milrad och ersättare Björn Johannesson
NLU: Hans-Göran Nygren och ersättare Stefan Särnholm-Eriksson

Och! Missa inte kommitténs uppföljningsseminariet för fakultetsöverskridande projekt den 15 mars i Växjö!

Kommentera (0)