Nyhet

Process för rekrytering av rektor/ The recruitment process

Vid möte den 16 februari 2017 fastställde universitetsstyrelsen processen för rekrytering av rektor, liksom en reviderad tidplan – se uppladdade dokument

Utifrån rekryteringsprocessen har styrelsens ordförande beslutat att utse Lena Fritzén och Bo Bergbäck att vara processtöd till rekryteringsgruppen och i hörandeprocessen.

Noteras också att det finns ett beslut om att föreslå regeringen att utse Peter Aronsson som vikarierande rektor under förutsättning att regeringen fattar beslut som inverkar på rektorssituationen vid Linnéuniversitetet samt ett beslut om att utse Catherine Legrand till vikarierande ställföreträdande rektor.

-------------------------------------------------------------------------

At the university board’s meeting on February 16, the process for recruiting a new rector was established, as well as a revised timetable.

Based on the recruitment process, the chairperson of the board has decided to appoint Lena Fritzén and Bo Bergbäck to be process support for the recruitment group and in the hearing process.

Also to be noted is that a decision has been made to propose to the Government to appoint Peter Aronsson as acting rector, on the assumption that the Government makes decisions that affect the rector situation at Linnaeus University, and a decision to appoint Catherine Legrand to be acting deputy rector.

Kommentera (1)

  1. Tack för info!

Filer