Nyhet

Vill du medverka på Bok & Bibliotek i Göteborg den 28 september-1 oktober?

Loggan för Bok&Bibliotek

Linnéuniversitetet deltar i år som utställare på Bok&Biblioteksmässan i Göteborg för 14:e året! Huvudtemat för mässan är Bildning.

Utgångspunkten för begreppet Bildning finner bokmässan i litteraturens förmåga att dela en annan persons verklighet, i skolans, universitetens och bibliotekens uppdrag att förmedla kunskap om världen och ge färdigheter att kritiskt tolka den, i kulturens kraft att kanalisera erfarenheten av att vara människa.

Kort och gott: Bildning som ett redskap för att förstå och navigera i en komplex och konfliktfylld värld – och kanske förändra den?

Bokmässan tillägger också att de tror på bildningens och kunskapens möjligheter att verka för öppenhet och tolerans, och att de välkomnar initiativ och aktörer som vill arbeta i denna riktning.

Har du något i din egen forskning som du vill presentera till exempel i form av ett seminarium, en föreläsning eller kanske en diskussion/debatt? Hör i så fall av dig till Annika Sand på kommunikationsavdelningen, annika.sand_AT_lnu.se.

Varför finns Lnu på Bok&Bibliotek?

Förutom att det finns böcker och annat till försäljning på Bokmässan är detta idag också en viktig arena för att förmedla kunskaper om ny forskning till en mycket bred publik (omkring 100.000 besökare), och Lnu:s framgångar har genom åren fått flera andra lärosäten att följa efter.

Förutom att vi deltar med eget monterprogram är ambitionen att också ta oss in i andra större sammanhang under mässan, särskilt på det så kallade Forskartorget som är en speciell del av bokmässan som arrangeras av bland annat Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen.

Fokus för Linnéuniversitetets deltagande ligger alltså på att kommunicera pågående forskning, men i vårt eget monterprogram kan vi även välja göra andra saker, som exempelvis att presentera nyutkomna böcker, arrangera diskussioner/samtal i aktuella ämnen eller presentera (för mässbesökarna!) relevanta utbildningar.

Önskvärt är att det finns någon anknytning till aktuell forskning – för att komma med på Forskartorget är någon sorts ”forskningsresultat” nödvändiga att ha med – och ”tonläget” måste i alla sammanhang vara populärvetenskapligt eftersom de allra flesta av dina åhörare inte är akademiker.

När behöver vi dina förslag?

Ditt förslag måste vara hos oss på Kom senast den:

  • Miniseminarium (normaltid 20 minuter)* 7 mars
  • Forskartorget (normaltid 15 men möjligt med 30 min)* 19 april
  • Hälsa & Livsstil (det största av ett antal specialteman; 20 min)* 29 maj
  • Linnéuniversitetets eget monterprogram (normaltid 20 min) 19 juni

Förutom dessa finns en rad specialscener*, till exempel det Internationella torget, dit det också är möjligt att lämna förslag ­men dessa är de som vi känner till tider för just nu.

Vad kommunikationsavdelningen behöver vi veta?

Vem/vilka ska framträda? Under vilken rubrik ska detta ske? Vad handlar det om (kort infotext, ca. 250 tecken)? Vilken dag och tid önskas (eller ännu viktigare: vilka dagar/tider är inte möjliga)? På vilket språk (svenska eller engelska) kommer du/ni att tala?

* OBS! Vilka förslag som antas till Forskartorget avgörs av Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen med flera arrangörer. I övriga fall (miniseminarierna, Hälsa & Livsstil etc.) görs urvalet av Svenska Mässan. Det är endast vårt eget monterprogram som vi kan styra över helt och hållet själva.

Kommentera (0)