Nyhet

Seminarium 30 mars och ny utlysning: STINT Teaching Sabbatical programme

STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som lärosäten. Programmet ger läraren möjlighet till en längre utlandsvistelse vid ett av STINTs värdlärosäten som bedriver utbildning av hög kvalitet och fokus läggs på undervisning och lärarrollen snarare än forskarrollen. Stipendiet är generöst och ger läraren möjlighet att ta med sig familjen.

Vid Lnu har ett flertal lärare deltagit i programmet och de senaste stipendiaterna kommer vid detta seminarium dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Seminariet ger också en möjlighet till dialog om pedagogisk utveckling, bildningsaktiviteter och internationalisering vid Lnu. 

Vi välkomnar

Seminariet är samtidigt startskottet för den interna utlysningen av STINT Teaching Sabbatical 2017 med möjlighet att nominera kandidater för utlandsvistelse hösten 2018. Programansvarig från STINT är på plats för att besvara ev frågor.

Seminariet sänds via länk och vi bjuder på fika.
När30 mars, kl 13-15
Växjö: H1272, Kalmar: Bruunska24

Anmäl dig till lena.kulmala_AT_lnu.se senast 28 mars.

Här hittar du information om programmet. 

Här hittar du information om den interna ansökningsprocessen och en lista på Lnu STINTonians.

Välkommen!

Lena Kulmala, Avdelningen för externa relationer
Yael Tågerud, Personalutvecklingssektionen, HR-avdelningen

-----------------------------------------------------------------

STINT's Teaching Sabbatical Programme aims to develop both individuals and institutions. The programme offers the teacher a longer stay at a foreign institution committed to high quality education. Lnu has several scholars that have participated in the programme and during this seminar the latest scholars will share their experiences and learning outcomes.

We welcome

The seminar will also be a forum for a dialogue around learning (bildning) and pedagogical delvelopment at Linnaues University.

In connection to the seminar we will open up the new call for proposals for a stay abroad autumn 2018 and the programme director from STINT will be there to answer questions.

Date and time: March 30th,  13.00 – 15.00 
Växjö: H1272 Kalmar: Bruunska24

Please register with lena.kulmala_AT_lnu.se by March 28th.

See here for information about the programme.

See here for information about the internal nomination process and a list of Lnu STINTonians.

Welcome!

Kommentera (0)