In Memoriam Christian Schiebe

Vår kollega Christian Schiebe avled den 11 februari. Christian Schiebe var anställd vid institutionen för kemi och biomedicin, Kalmar. En minnesstund kommer att anordnas, mer information om den kommer senare.

--

In Memoriam Christian Schiebe

Our colleague Christian Schiebe passed away on February 11. Christian Schiebe worked at the Department of Chemistry and Biomedcial Sciences, in Kalmar. A commemorative gathering will be held - more information to follow soon.

Kommentera (0)