Nyhet

Ansök om Lnu medel för lärarmobilitet 2017 / Apply for Lnu funds for teacher mobility 2017

AKTUELLT!

Ansök om Lnu strategiska medel för ett internationellt undervisningsuppdrag vid ett partnerlärosäte. Medlen kompletterar mobilitet utanför exempelvis Erasmusprogrammet (främst EU).

Mobilitetsmedlen avser utresande Lnu-lärare, men en summa avsätts även för att kunna bjuda in gästlärare från ett partnerlärosäte.

Denna ansökningsomgång gäller för mobilitet maj-dec 2017. Deadline för ansökan är 20 mars 2017, kl 09:00.

Mer information och länk till ansökan finns här.

------------------------------

NEW CALL!

Apply for Lnu strategic funds for an international teaching assignment at a partner institution during 2017. The funds enable mobility outside of e.g. the Erasmus programme (mainly EU).

The funds are designated to outgoing Lnu teachers, however a part is allocated for inviting incoming teaching staff from a partner institution.

This call concerns mobility between May-Dec 2017. Deadline for applications is March 20th 2017, at 09:00 AM.

Click here for more information and application procedure.

Kommentera (0)