Nyhet

Uppföljningsseminarium för fakultetsöverskridande projekt

Onsdagen den 15 mars kl. 09.00-12.00 är det dags för redovisning av de fakultetsöverskridande projekt som 2016 beviljades medel av Kommittén för samhällelig drivkraft.

Varje projekt kommer att ha åtta minuter till förfogande för redovisning – och ungefär två minuter för att svara på frågor. Utlysningen tog avstamp i Linnéuniversitetets strategidokument En resa in i framtiden och de övergripande mål som är kopplade till Samhällelig drivkraft samt Policy för samhällelig drivkraft. Seminariet avslutas med en diskussion och erfarenhetsutbyte.

Prorektor Peter Aronsson, ordförande Kommittén för samhällelig drivkraft, hälsar välkommen och inleder seminariet.

Eventuella frågor besvaras av Torbjörn Håkansson, sekreterare Kommittén för samhällelig drivkraft.

Välkommen!

Dag: 15 mars
Tid: kl. 09.00-12.00
Lokal: Myrdal – Växjö

 

Kommentera (0)