Nyhet

Parkering vid hus M i Växjö stängs av från och med 28 februari / Parking space at building M in Växjö closes on February 28

Fredagen den 10 februari tas första spadtaget av EPIC, som kommer att byggas på den nuvarande parkeringen norr om hus M.

Press-, betal- och hyrbilsplatserna i ”hagen” närmast restaurang Kristina kommer från och med den 23 februari att finnas på parkeringen norr om hus G (”Gulan”) – i ”hagen” närmast G-huset. 

Den västra delen av parkeringen (se bifogad karta) kommer att vara avstängd från och med 28 februari.

Kontakt:
Jessica Kenell
Sektionschef, lokal- och serviceavdelningen
0470-76 74 19
jessica.kenell_AT_lnu.se

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

On Friday, February 10, it is time to turn the first sod for EPIC that will be built where there is a parking space today, north of building M.

As from February 23, the parking places that have been reserved for press and rental cars as well the places requiring a fee, will be moved to the parking space north of building G (“Gulan”) in the section closest to building G.

The west part of the parking space (seen on the attached map) will be closed as from February 28.

Contact:
Jessica Kenell
section manager, office of facilities and services management
+46470-76 74 19
jessica.kenell_AT_lnu.se

Kommentera (4)

 1. Kommer det att tillskapas nya p-platser någonstans på campus? Även parkeringarna söder om hus N kommer ju att försvinna, åtminstone delvis. 

 2. Kul med nybyggnation, ske bli spännande att se hur det blir! Men även jag har en fråga av samma slag som ovan.

  Jag använder dagligen "gulanparkeringen" och vet att den brukar vara full redan vid halvniotiden, ibland lite senare men ofta ännu tidigare, vilket gör att folk därefter söker sig till parkeringen uppe vid slottet, ibland även på gångvägen från den parkeringen ner mot sjön. Så där kommer det att bli bilar "över" om parkeringen dessutom kommer att fungera (delvis) som ersättningsparkering för platser som inte kan användas på nuvarande parkeringen vid M-huset.

  Antar att den kortsiktiga lösningen blir först till kvarn, men hur ser planerna ut på längre sikt? Parkeringshus?

 3. Det blir färre och färre parkeringar på campus. Alla har ju inte möjlighet att cykla eller åka buss till universitetet, så det är ont om parkeringsplatser. Kan man hoppas på att nästa hus som planeras blir ett parkeringshus? Eller då det planeras nya hus, kanske det också skulle planeras in parkeringsgarage under husen.

 4.    

  När ska kartan (och kanske även orienteringstavlor på campus) uppdateras med aktuell information om tillgängliga p-platser?

  Varför används inte kartornas och tavlornas/skyltarnas benämningar vid information på annat håll? "(D)en nuvarande parkeringen norr om hus M" avser alltså P11?

   

Filer