Nyhet

Nya dekaner och prodekaner

Rektor ha beslutat att utse Gunlög Fur till dekan för fakulteten för konst och humaniora för perioden 1 april 2016-31 december 2020.

Niklas Ammert utses till tillförordnad dekan för perioden 1 januari-31 mars 2016, och han återgår därefter till att vara prodekan. Anders Åberg utses till tillförordnad prodekan för perioden 1 januari-31 mars 2016.

Prodekan för ekonomihögskolan

Rektor har beslutat utse Stefan Lagrosen till prodekan för ekonomihögskolan för perioden 1 januari-31 december 2016.

Kommentera (0)