Nyhet

Forskar du om funktionshinder, rehabilitering eller habilitering?

 

HAREC är ett sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning som drivs av Lunds Universitet, Linnéuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad. Syftet med centrat är att samordna, sprida och främja forskning inom funktionshinder, rehabiliteringsoch habiliteringsområdet som bedrivs på olika fakulteter och institutioner på de olika lärosätena.

Vill du finnas med i HARECS forskarkollegium?

Till HAREC hör ett kollegium bestående av forskare och doktorander på de olika lärosätena som är intresserade av och bedriver forskning inom funktionshinder, rehabiliterings- och habiliteringsområdet. De som ingår i kollegiet ges möjlighet att presentera sin forskning på hemsidan och bjuds in till årliga nätverksträffar.

Se mer: harec.se

För att komma med i kollegiet och i forskarförteckningen skickar du: namn, titel, kontaktuppgifter och länk till personlig presentation/personlig hemsida till susanne.rosenthal_AT_mah.se

 

Med vänlig hälsning, Hanna Egard, Föreståndare för HAREC

Kommentera (0)

Filer