Nyhet

Linnéuniversitetet satsar på nya medieutbildningar

Linnéuniversitetet utvecklar, bygger om och profilerar sina utbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap. För att på bästa sätt kunna utnyttja den lärarkompetens som finns inom området lägger man ned dagens utbildningar under arbetet med att utforma de nya utbildningarna.

Som ett led i universitetets kvalitetsarbete väljer man nu att göra en ordentlig genomlysning av ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och den kompetens som finns inom området för att göra en offensiv satsning på nya utbildningar med nya profiler inom medieområdet.

– Det här är en diskussion som pågått en tid. För något år sedan bedömde dåvarande Högskoleverket att studenterna på kandidatnivå inte nådde samtliga examensmål. Detta i kombination med ett minskat uppdrag från departementet gör att det nu är rätt tillfälle att genomföra den här satsningen, säger dekan Peter Aronsson.

Målet med arbetet är att identifiera de starkaste kvaliteterna inom ämnet för att se hur de på bästa sätt kan bilda stommen i nya framgångsrika utbildningar som långsiktigt attraherar nya studenter.

– Genom att lägga ned dagens utbildningar frigör vi lärarresurser som krävs i arbetet med att forma de nya utbildningarna, säger Peter Aronsson.

De studenter som går utbildningarna idag berörs inte av detta beslut. De genomför sina studier som planerat. Däremot kommer inga nya studenter att tas in till några grundprogram inom medie- och kommunikationsvetenskap till hösten 2014.

Program som kommer att läggas ned:
Informatörsprogrammet
Informatörsprogrammet, inriktning kommunikation och utveckling
Internationell kommunikation
Media Management
Reklam, grafisk design och visuell kommunikation

Programmet Journalistik och medieproduktion omfattas inte av dagens beslut utan kommer att ges även tills vidare.

 

Kommentera (0)