Nyhet

Här är konstklubbens årsmötesprotokoll

Äntligen är protokollet från årsmötet för Konstklubben Linnéuniversitetet Växjö 2015 klart och finns bifogat det här inlägget.

Huvudpunkten på årsmötet var frågan om styrelsens förslag om klubben skulle upphöra eller röstas igenom av medlemmarna eller inte. Efter en diskussion föreslog årsmötet att klubben läggs ner och att ett extra årsmöte utlyses för att fatta beslut om eventuellt upphörande av föreningen.

I och med det beslutet valdes Annika Sand till ordförande samt Ulf Eklund, Karin Knobloch, Eva Lundberg och Lars Tomsmark till ledamöter i en interimstyrelse fram till det extra årsmötet som kommer att hållas under februari månad.

Årsmötet beslöt även att medlemskapet för 2015 års befintliga medlemmar förlängs under fem månader utan att medlemmarna betalar någon avgift. De fem månaderna gäller från den 1 november 2015, då det nya verksamhetsåret tog sin början.

Årsmötet fatatde också beslut om att den kvarvarande behållningen från det gågna verksamhetsåret ska användas till inköp av konst som lottas ut som närvaropriser vid det extra årsmötet.

Vinstlistan från årsmötet finns publicerad här. Styrelsen kommer alltså att kalla till ett extra årsmöte i februari.

God jul och gott nytt år så länge önskar styrelsen!

Kommentera (0)

Filer