Protokollet från konstklubbens årsmöte den 9 december

Här finns nu den samlade dokumentationen från årsmötet i tisdags. Vi har samlat protokollet plus verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisorernas berättelse i ett dokument som finns här.

Styrelsen för verksamhetsåret 2014-2015 ser ut enligt följande:

  • Annika Sand, ordförande
  • Karin Knobloch, ordinarie ledamot
  • Lars Tomsmark, ordinarie ledamot
  • Ulf Eklund, ordinarie ledamot
  • Inger Holm, ordinarie ledamot
  • Eva Lundberg, ordinarie ledamot

Ordförande valdes av årsmötet, medan övriga styrelsen konstituerar sig vid ett styrelsemöte i januari.

Kommentera (0)

Filer