Information om flytten till Culmen

Projektkontoret för universitetskajen har haft ett första informationsmöte för flyttkoordinatorerna till hus Culmen på universitetskajen. Här kommer några av de punkter som togs upp.

  • Datum för flytten till Culmen är inte bestämt ännu, men inflyttningen ska vara klar till vårterminens start i januari, 2021. Projektkontoret kommer informera berörd personal om flytten vid två möten under 2020, ett möte i maj och ett i oktober. 
  • Uppmärkning av inredning på Västergård som ska flyttas med har påbörjats och kommer att slutföras innan sommaren 2020. Uppmärkningen kommer att utföras av LOS-anställda samt verksamhetens personal. LOS-personal säkerställer uppmärkning av standardmöbler som ska flyttas med, säljas eller kasseras. Olika färgkoder kommer att användas.
  • Konsten plockas ner i maj. 
  • Flyttkartonger och packmaterial placeras ut under september 2020. Information om hur man praktiskt går tillväga vid flytten kommer att finnas.
  • Dagen efter flytt kan man börja packa upp på sin nya arbetsplats. Då man kommer till sin nya arbetsplats kommer det att finnas välkomstbrev med nyttig information, t ex hur belysning och ventilation fungerar, var personalrum finns, utrymningsvägar m.m.
  • Datum för studiebesök på Culmen kommer skickas ut framöver. 

Comment (0)