Nyhet

Driftstörningar på LnuPlay (Kaltura) / Disruptions on LnuPlay (Kaltura)

in English below

För närvarande kan det förekomma driftstörningar på LnuPlay (Kaltura). Det beror på kraftigt ökad belastning och leveransförseningar av hårdvara hos vår leverantör. Befintlig kapacitet i play-tjänsten räcker inte till vid de tider som tjänsten används som mest.

Om du kan, försök att ladda upp filmer vid tidpunkter då användningen inte är så stor, t ex kvällar eller tidig morgon.

Länk till vår leverantörs driftinformation: https://status.nordu.net

----------------------------------------------------

Right now there may be some disruption in LnuPlay (Kaltura). This is due to extremely heavy demand for the service and delays in the delivery of hardware from our supplier. Our present capacity for the service is not sufficient for the peak hours of demand just now.

If possible please try uploading your films outside working hours to ease the demand on the service, for example early mornings or evenings.

Link to our supplier's service information:  https://status.nordu.net

Kommentera (0)