Kalmarmöten - möjlighet för att synliggöra och förena Lnu med invånare och näringsliv

Kalmarmöten är aktiviteter som synliggör och förenar Linnéuniversitetet med invånare och näringsliv eller myndigheter i Kalmarregionen. Genom möten skapar vi engagemang, höjd kunskap och ökad dialog mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.

Du som anordnar ett Kalmarmöte kan få hjälp och stöd av Kalmar Kommun.

 

Vill du anordna ett kalmarmöte

https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/universitetsstaden-kalmar/anordna-ett-kalmarmote.html

Kontakta:

För idédiskussion: Linda Leonhard, Externa Relationer linda.leonhardt@lnu.se 

För Linnémöten: Christel Olsson, KOM, christel.a.olsson@lnu.se

Comment (0)