Energismart stad (energy-smart city) + PropTech 27-28 maj - save the date

Forskningsprojektet Ready, ett internationellt, EU-finansierat projekt på fem år med fokus på att implementera avancerade energilösningar, avslutas i år. I samband med det kommer en konferens/studiebesök/mässa att arrangeras 27-28 maj 2020 i Växjö: Energismart stad + PropTech, med fokus på att ge ett helhetsgrepp för hållbara, energismarta städer för minskad energianvändning.

Läs mer i bifogad pdf här intill och boka in datumet redan nu.

Comment (0)

Files