Hur Shakespeare kom till Sverige

Den 5 december kommer Per Sivefors till Byteatern för att berätta om hur Shakespeare kom till Sverige, eller rättare sagt hur hans pjäser en gång började översättas och framföras i landet. Hamlet står i fokus för föreläsningen, men Per kommer också att tala om bland annat Romeo och Julia, som var den allra första Shakespearepjäsen som uppfördes i Sverige 1776.

Per Sivefors är docent vid Fakulteten för konst och humaniora, där han bland annat undervisar i kurser om Shakespeare och renässansen. 

Mer information: Byteatern

 

Kommentera (0)