Öppen föreläsning om Resilience, 4/12

I samarbete med Kalmar kommun bjuder Linnéuniversitetet in till Öppen föreläsning på temat resiliens. Hur arbetar vi med resiliens inom olika verksamheter och hur påverkar det vårt samhälle? Genom flera kortare presentationer får vi ta del av olika infallsvinklar på resiliens och vad det kan vara.


Lyssna till spännande föredragshållare från Kalmar länsstyrelse, Borgholm Energi och Linnéuniversitetet. Vi bjuder på fika!

Program

Henrik Andersson, Enhetschef Vattenenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Resiliens i vår vatteninfrastruktur och hur och om vi kan räkna med naturens ekosystemtjänster i olika framtida klimatscenarier

Mattias Wertwein Ros, chef VA, Energi och Miljö Borgholm

Vägen från vattenbrist till framgång. Avsaltning av havsvatten i Sandvik

Cornelius Holtorf, Professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, UNESCO Chair on Heritage Futures

Kulturarv och kulturell resiliens

Gesa Praetorius, bitr. lektor Sjöfartsvetenskap &
Amanda Hellström, lektor i Vårdvetenskap Linnéuniversitetet

Sammanfattning av projektet Resiliens inom Sjöfart och Sjukvård som pågått vid LNU

 

Var: Aulan ”Fullriggaren” Sjöfartshögskolan, Universitetskajen
När: 4 dec. Kl 17-19

 

 

 

Kommentera (1)

  1. Tack alla som kom ikväll! Vi bjöds på tre mycket intressanta föredrag om hur resiliens kommer in i våra liv på olika sätt. Henrik Andersson berättade om länsstyrelsens arbete med att kartlägga och planera för hur vi ska klara vår vattenförsörjning i framtiden, Marcus Werthwein Ros berättade om avsaltningsverket i Sandvik som möjliggjort användandet av brackvatten som dricksvatten och på så vis bidragit till en tryggare vattenförsörjning på Öland. Slutligen gav också Cornelius Holtorf ett föredrag om hur vi anpassar och förändrar kulturella byggnader och platser, så att dåtiden kan leva kvar i samklang med samtiden.

Filer