Vilka är de unga vuxna som väljer att bosätta sig på landsbygden? Hur kan digitalisering bli ett verktyg för att skapa regional föryngring?

Den 21 november får du svar på frågorna när Region Kalmar län tillsammans med Svenskt Näringsliv, LRF, Företagarna, Handelskammaren, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till Regiondagen 2019. Det är en dag när vi samlar näringsliv, politiker, tjänstepersoner och ideell sektor för möten och föreläsningar som ger inspiration och kraft i arbetet med att tillsammans utveckla Kalmar län.

Temat är ”Ett klimat att växa i” och dagen tar sin utgångpunkt i den regionala utvecklingsstrategin, där bland annat stärkt konkurrenskraft, hållbar samhällsplanering samt hälsa, delaktighet och välbefinnande är prioriterade områden.

  • Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi pratar om dynamiken mellan stad och landsbygd, om flyttmönster och vad som gör kommuner och deras landsbygder särskilt attraktiva.
  • Robin Teigland, professor i digital transformation ger en bild av om hur digitalisering kan bli ett verktyg för att skapa regional föryngring och vad krävs för att överleva som företag, organisation och region i en tid av oöverträffad förändring.
  • Därutöver blir det parallella seminarier bland annat kring hur jord- och skogsbruk är nyckelspelare när det gäller framtida klimatsmarta lösningar och hur näringslivet mår i Kalmar län. Andra ämnen som tas upp är hur vi får fler studenter att stanna i regionen och hur upphandling kan vara ett verktyg för klimatsmart innovation.

Mer information om dagen och hur du anmäler dig hittar du i bifogad fil eller via den här länken:
https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/naringsliv/nyheter/regiondagen-2019/

Kommentera (0)