Studentinflytande i alla beslutande organ - STUDENTREPRESENTANT

I varje beslutande och beredande organ ska alltid studenternas intresse tas i beaktning. För att säkerställa detta medverkar så kallade studentrepresentanter i de organ vars frågor på olika sätt rör studenterna. Studentrepresentanterna är studenter vid Linnéuniversitetet och medverkar vid allt från Programråd som rör direkta frågor på programnivå, till Universitetsstyrelsen.

 

Behöver ni studentrepresentant eller vill ni anmäla ett nytt organ läs mer här:

https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/studieadministration/att-na-studenter/studentrepresentant/

 

Kontakta Linda Leonhardt, STUD för mer information. linda.leonhardt@lnu.se eller mobil. 0705-594965

Kommentera (0)