Stipendium för studenter från Göteborg

Aktuella stipendier

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens stipendier för studerande från Göteborg för läsåret 2019/2020

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande, som

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.           

Du måste minst ha klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och ha för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett.

Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. För läsåret 2019/2020 bedöms totalt lägst 120 stipendier att delas ut. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se. Skicka sedan din ansökan till linda.leonhardt_AT_lnu.se senast 2019-10-09.

Kommentera (1)

  1. Korrigera gärna rubriken: stipendium bör det stå!