Stipendium för läromedelsförfattare

Stipendium för läromedelsförfattare
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - SLFF
Servicebolag: Läromedelsförfattarna i Sverige AB - LISAB
Adress Drottninggatan 61, 1 tr., SE-111 21 Stockholm
Telefon +46 8 440 84 80
E-post adm@slff.se
Webbplats www.slff.se
Du kan söka SLFF:s författarstipendium om du som läromedelsförfattare,
ensam eller tillsammans med någon annan, har
offentliggjort minst ett läromedel avsett för förskola, skola,
gymnasium eller högskola och som kopierats i Sverige, Norge
eller Finland 2019 eller tidigare.
Sista ansökningsdag är den 15 oktober.
Ansökan görs digitalt via SLFF:s webbplats,
www.slff.se/stipendium

Kommentera (0)