Tvärvetenskapligt seminarium om tidsläckage – karoshi, stress och ekonomisk systemkollaps

Kan ekonomiska mål bidra till hälsoproblem, stress och/eller "karoshi"? Kan man utifrån ledningens målsättning för en tjänsteorganisation förebåda en ergonomisk systemkollaps? Kan denna form av systemkollaps förutsäga när och hur ekonomin kollapsar?

Välkommen till ett tvärvetenskapligt seminarium torsdag 14 mars 2019 kl 12:00–13:00 med dr Fabian von Schéele, docent vid institutionen för informatik, vars forskning är specialiserad på tidsläckage i organisationer. Seminariet vänder sig till intresserade inom näringslivet, kommuner och landsting, samt till studenter och forskare. Det inriktar sig särskilt på dig som är intresserad av tidsläckage, ekonomi, tjänstekvalitet, informatik och kognitiv psykologi.

Läs mer: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2019/seminarium-von-scheele-190314/

Kommentera (2)

  1. Filmas detta så att det går att se vid senare tillfälle?

  2. @jennie: Nej, det är inte planerat någon inspelning såvitt jag vet. Jag föreslår att du kontaktar Fabian om du är intresserad.