Intresserad av innebandy? / Interested in floorball?

I Växjö har vi två tider varje vecka i idrottshallen Olympen på campus som vi får utnyttja till att spela innebandy, om tiderna inte är bokade för lektioner: onsdag kl 16-17 och fredag kl 15-16. Det är gratis och det finns plats för fler intresserade att vara med – välkommen att höra av dig till mig för att få veta mer.

In Växjö, we have two hours every week at the sports hall Olympen on campus for playing floorball, if they are not booked for lessons: Wednesday 4-5 pm and Friday 3-4 pm. It's for free and there’s room for more players to join – please contact me for more information if you are interested.

Anders Runesson

Comment (0)