Forskarlunch 7 mars. Tema: Digital transformation på ett effektivt sätt

Krister Bredmar är docent på Institutionen för organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Han har i mer än 25 år intresserat sig för hur chefer i små och medelstora organisationer arbetar med planering och uppföljning för att kunna utveckla sin verksamhet, göra den mer lönsam och konkurrenskraftig

Digitaliseringens genomslag mattas inte av, den fortsätter att öka. De digitala krafterna förändrar företag, organisationer och samhället. Datorer blir bättre, kommunikationen sker snabbare,
kostnader i hantering och distribution av data minskar.

Den kanske mest omvälvande kraften som släpps loss nu är förmågan att kombinera olika idéer för att skapa nya saker med hjälp av digital teknik.
Det innebär att förutsättningarna i verksamheten för företag och organisationer ändras och digitalt tänkande behöver integreras i alla aspekter av organisationen.

Krister Bredmar föreläser om hur du som företagare kan stärka din konkurrenskraft genom att använda digitala innovationer på rätt sätt och hur dessa förändringarna på den digitala resan påverkar organisationen och ledningens roll

I samband med forskarlunchen delas även Videum Science Parks studiestipendium ut .

Se även bifogad inbjudan!

 

Plats: Videum Science Park, Lokal Celsius, Framtidsvägen 14, Växjö
Tid: 7 mars kl 12:00-13:30

 

Vi bjuder som vanligt på lunch

Anmälan krävs (begränsat antal platser)

https://www.biljettkiosken.se/event/190307-videum-forskarlunch190307

 

Välkomna!

Kommentera (0)

Filer