Sista chansen - UniLink Arenaträff den 8-9 november

Inbjudan UNILINK

I universitetens samverkan med det omgivande samhället utgör utbildningen en omistlig, om än inte alltid särskilt synlig del, och studenterna våra lärosäten utbildar utgör kanske lärosätenas starkaste samhällspåverkan. De utmaningar som nu möter samhället har igen aktualiserat frågan om den högre utbildningens värde, innehåll och organisering, och många nya kurser och program etableras som tydligt involverar och riktar sig mot omvärlden.

Höstens Arenaträff tar fasta på denna utveckling med hjälp av två sammanhängande teman. Utmaningsdriven utbildning handlar om utbildning baserade på verkliga utmaningar som samhällen eller specifika aktörer som företag eller myndigheter står inför. Medborgerlig bildning – på engelska ”liberal arts” eller ”liberal education” – är en utbildningstradition som betonar lärande för kritisk reflektion, inlevelseförmåga och samhälleligt ansvarstagande. Med avstamp i dessa teman vill vi presentera och diskutera ett antal frågor kopplade till samhällsrelevanta utbildningar:

  • Vad är värdet med utbildning baserade på utmaningar – och för vilka?
  • Hur hanterar man de organisatoriska, administrativa och pedagogiska svårigheter som tvärvetenskapliga och samverkansbaserade utbildningar skapar inom utbildningssystemet?
  • Vad kan medborgerlig bildning bidra med till utbildning i samverkan?
  • Hur ser omvärlden på samarbetet med högskolan inom områdena medborgerlig bildning och utmaningsdriven utbildning?

Lite praktiskt arbete blir det också i form av workshoppar kring mindre konventionella sätt att organisera och driva undervisning. Dessutom bjuder vi in några av de pågående nationella samverkansprojekten att svara på vilken roll utbildningssamverkan spelar för deras arbete.

Vi hoppas att du som arbetar med samverkan, är program- eller kursansvarig, eller undervisar vill komma och bidra till programmet.

Senaste anmälningsdatum för Arenaträffen är 23/10.

Varmt välkomna till Unilinks Arenaträff 2018 på Södertörns högskola!

Anmälan görs här:

https://axacoair.se/url/9322533a-30f0-43d0-9529-536e7a97eb0a?_id=dgcBA3R2AQVzDXF1

Kommentera (0)