Teaterföreställning: Föregångerskan

Catherine Westling

Välkommen på en teaterföreställning med Catherine Westling om rösträttskampen för kvinnor i Sverige, speglad genom forskaren och
politikern Gulli Petrini.

Gulli levde och verkade i Växjö under en period i sitt liv och var med och grundade Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt, som hon
verkade för både lokalt och runtom i landet.

När och var?
Torsdagen den 22 november 2018.
15.30-16.30 i IKEA-salen. Fri entré.

(Ingår som en del i Nationella lika villkorskonferensen)

Kommentera (0)