Unilink Arenaträff den 8-9 november

INBJUDAN till dig som jobbar med utbildningar och samverkan!

 

Välkommen till UNILINKs arenaträff 8-9 nov på Södertörns högskola!

Utbildningssamverkan och särskilt medborgerlig bildning och utmaningsdriven utbildning står i fokus för denna arenaträff. Vi hoppas att den som arbetar med samverkan, är program- eller kursansvarig eller undervisar inom högskolan vill vara med och bidra till programmet.

I universitetens samverkan med det omgivande samhället utgör utbildningen en omistlig, om än inte alltid särskilt synlig del, och studenterna våra lärosäten utbildar utgör kanske lärosätenas starkaste samhällspåverkan. De utmaningar som nu möter samhället har igen aktualiserat frågan om den högre utbildningens värde, innehåll och organisering, och många nya kurser och program etableras som tydligt involverar och riktar sig mot omvärlden.

Höstens Arenaträff tar fasta på denna utveckling med hjälp av två sammanhängande teman. Utmaningsdriven utbildning handlar om utbildning baserade på verkliga utmaningar som samhällen eller specifika aktörer som företag eller myndigheter står inför. Medborgerlig bildning – på engelska ”liberal arts” eller ”liberal education” – är en utbildningstradition som betonar lärande för kritisk reflektion, inlevelseförmåga och samhälleligt ansvarstagande. Med avstamp i dessa teman vill vi presentera och diskutera ett antal frågor kopplade till samhällsrelevanta utbildningar:

  • Vad är värdet med utbildning baserade på utmaningar – och för vilka?
  • Hur hanterar man de organisatoriska, administrativa och pedagogiska svårigheter som tvärvetenskapliga och samverkansbaserade utbildningar skapar inom utbildningssystemet?
  • Vad kan medborgerlig bildning bidra med till utbildning i samverkan?
  • Hur ser omvärlden på samarbetet med högskolan inom områdena medborgerlig bildning och utmaningsdriven utbildning?

Sprid därför gärna informationen till kollegor du tror kunde vara intresserade.

Mer info + Anmäl dig via denna länk senast den 15/10: https://axacoair.se/go?cSB2ePMK

Varmt välkomna till Södertörns högskola!

 

Kommentera (0)