Musiken och människan - en föreläsningsserie

Beate Schirrmacher

Torsdag 12 april kl 18.15, Växjö konserthus:

Beate Schirrmacher: Musiken och människan

En öppen föreläsningsserie om upplevelser för alla sinnen!

Vad kommer din föreläsning att handla om?

- Jag kommer att prata om olika sätt att uppfatta musik. Arbetarförfattaren Eyvind Johnsons relation med musik och hur han skildrar det i litteraturen har länge inte tagits på allvar för att Johnson inte beskriver det på samma sätt som t ex Thomas Mann skulle göra. Men Eyvind Johnsons får oss att se och uppleva musik på ett nytt och mindre invant sätt. När han till exempel skildrar ett Beethovenkonsert som om ljudet har skruvats ner, får vi syn på musikern på scenen.

Beate Schirrmacher undervisar i litteraturvetenskap på Linnéunversitetet och forskar inom Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies. Hennes avhandling handlade om musik som struktur i den tyska författaren Günter Grass romaner och hon har sedan dess fortsatt att forska om hur litteratur förhåller sig till musik men även till andra medier.

Niklas Salmose - som tidigare varit annonserad för detta föreläsningstillfälle har tyvärr tvingats lämna återbud, men vi hoppas och tror att han kan återkomma vid ett senare tillfälle.

Mer om föreläsningsserien Musiken och människan finns att läsa på Musica Vitaes webbplats, liksom om den föreställning av Musica Vitae med gäster som följer efter föreläsningen - Och ingenting fördunklar himlens ljus ... Det blir då musik av Andrea Tarrodi och Arnold Schönberg, och medverkar, förutom orkestern Musica Vitae, gör solisterna Malin Broman (violin och viola; även konstnärlig ledning) och Pekka Kuusito (violin).

Föreläsningen börjar kl. 18.15, "Och ingenting fördunklar himlens ljus..." börjar kl. 19.00. Platsen är Växjö konserthus.

De föregående föreläsningarna i denna serie har varit:

2 februari: Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitetet
2 mars: Erika Lagerbielke, professor i glasdesign

Detta är den tredje och sista föreläsningen i serie Musiken och människan under våren 2018, men vi kan redan nu avslöja att det med stor sannolikhet kommer att bli en fortsättning i höst... 

Varmt välkommen!

Serien Musiken och människan är ett exempel på de nu ganska många kulturella samarbeten som Linnéuniversitetet inlett i regionen - mer om dessa kan du läsa på Det kulturella universitetets webbplats - och som med stor sannolikhet kommer att fortsätta under hela året.

Kommentera (0)