Öppen bowlingträning 11/4/ Open bowling training April 11

Bowlingbanor är bokade för de som vill ha en trevlig aktivitet på onsdag 11/4 kl. 19-20
We booked several bowling-lanes for those who wish to take part in a nice activity on Wednesday, April 11 at 7-8 p.m.

Kostnad: 90 kr/person
Price: 90 SEK/person

Anmäl till Yael Tågerud om du vill vara med - sprid gärna till flera kollegor!
Send an e-mail to Yael Tågerud if you wish to participate - spread the invitation to other colleagues who may be interested!

Kommentera (2)

  1. Jag antar att det är i Kalmar eller? Kan vara bra att meddela var :-)

  2. Kommer det finns liknande tillfällen i Växjö?
    (typ på Knock Em Down)