23 november Gästföreläsning: Michael Boylan, filosofiprofessor vid Marymount University, Virginia, USA.

Michael Boylan

Natural Human Rights

Gästföreläsning: Michael Boylan, filosofiprofessor vid Marymount University, Virginia, USA.

 

Michael Boylan, filosofiprofessor vid Marymount University, Virginia, USA, föreläser om mänskliga rättigheter. Professor Boylan har utvecklat en teori om hierarkiskt ordnade rättigheter och skyldigheter, baserade på vissa grundläggande antaganden om mänskliga strävanden och mänskliga nyttigheter. Föreläsningen och den följande frågestunden kommer att hållas på engelska. Alla intresserade är välkomna!


Tid: Torsdag 23 november kl. 14:15–16:00
Plats: Nisbethska huset, sal E 312 (aulan) Kalmar

Frågor?

Per Bauhn
per.bauhn_AT_lnu.se

 

Kommentera (0)