Besöksrekord på Digitala kompetensdagen i Växjö

Lärarnätverket RUC IT/Linnéuniversitetets och AV-Media/Region Kronobergs digitala kompetensdag för skolan slår i år besöksrekord med ca 700 besökare.

Den 31 oktober samlas pedagoger, skolledare och beslutsfattare inom hela utbildningssystemet, för att ta del av nya verktyg, kunskap och samtal om IT och skolutveckling. Frågorna är just nu högaktuella i och med regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 

Under dagen blir det 54 föreläsningar med 47 föreläsare om bland annat programmering, gamification, nyhetsmedier i skolan, källkritik, ADHD och elevernas vardag på nätet. I utställningen i anslutning till föreläsningarna kan besökarna lära sig mer om elevernas digitala värld och träffa bland annat Google.

Några av föreläsarna är:

  • Linda Mannila, Digitaliseringen förändrar allt – hur påverkar det oss?
  • Adam Palmquist, Gamification – för att öka elevers engagemang och arbetsglädje
  • Sara Persson, Nyanlända elever och flerspråkighet
  • Mats Östling, Att leda digitalisering – den nödvändiga helheten och de viktiga detaljerna
  • Magnus Stenbenke: Gaming – Lek eller allvar?
  • Georgios Karpathakis: Att (över)leva med ADHD
  • Mahroo Khousravi: Flerspråkighet: alla barn, alla språk, alla dagar

Läs mer om programmet här.

 

 

 

Kommentera (0)