"Kan digitala verktyg lära barn och elever matte?" är temat för årets LUMA-konferens (27-29 sept)

I denna vecka -- onsdag 27 till fredag 29 september -- träffas forskare och lärarutbildare i matematik för sin årliga ämneskonferens LUMA på Stadshotellet i Kalmar. Temat denna gång är digitala verktyg i undervisningen och i fokus står de nya styrdokument för undervisning i matematik som kommer att införas från den 1 juli 2018.

- De nya styrdokumenten skall bidra till att barn och elever kan utveckla en bättre förståelse för hur digitalisering påverkar såväl individ som samhälle, berättar Karin Sällström och Malin Gardesten, som har organiserat årets konferens

- Tanken med de nya skrivningarna är att läraren skall kunna stärka elevernas förmåga att använda och förstå hur digitala system fungerar, att ge kunskaper om hur man kan förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, samt att stärka elevernas förmåga att på ett kreativt sätt lösa problem och omsätta idéer i handling med hjälp av digitala verktyg.

Klicka på följande länk för mer information om LUMA 2017:

https://lnu.se/forskning/konferenser/luma-27-29-september-2017/

Kommentera (0)